Låt göra ett personligt kort, varifrån mottagaren känner igen sig själv eller avsändaren.

Ett tackkort med huvudpersonen bland sina gåvor och en lista över alla gratulanter.

Ett titelblad ur boken Åboarna.

Åbo, vår stad väggkalendrar år 2000 och 2001

Julkort

Vi har flyttat!

Åbo, vår stad, fyra pärmbilder

DESIGNELA

<Illustrationer Kort och tryckalster Fotografier/ Fotografering>

Design Nemesol