Bilden kan till sin stil variera, t.ex. vara realistisk, humoristisk, eller
stiliserad.

Vinjett ur boken Åboarna

Vinjett ur boken Åboarna

Logo gjord för Houtskärs kyrkliga folkhögskola

Teckning med motiv från Åbo

Glad studentska

Självporträtt som treåring

DESIGNELA

<Ex Libris Illustrationer Kort och tryckalster>

Design Nemesol