En egen Ex Libris är en personlig och välkommen gåva t.ex. då någon fyller jämna år.

Ex Libris Leo Seppälä

Ex Libris Pertti Seppälä

Ex Libris Magdalena Seppälä

Ex Libris Kalevi Seppälä

Ex Libris Käthe Korsström

Ex Libris Bobi Engström

DESIGNELA

<Logon och vinjetter Ex Libris Illustrationer>

Design Nemesol